MediaStreamTrack的Insertable streams

本文中MediaStreamTrack主要指可以操作或用于生成新内容的媒体流。 背景 在Media Capture和Streams API中,MediaStreamTrack接口代表流中的单媒体轨道,通常是音频或视频轨道,但也可能存在其他轨道类型。MediaStream对象由零个或多个MediaStreamTrack对象组成,代表各类音频或视频轨道。每个MediaStreamTrack可以有一个或